Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top

લાયબ્રેરી

લાયબ્રેરી
 

સ્પીપા લાયબ્રેરી

સ્પીપા લાયબ્રેરી

અમારા વિષે

સ્પીપા લાયબ્રેરી સંસ્થાના મુખ્ય ભાગમાં લગભગ ૫૧૬૫.૪૧ ક્ષેત્રળફળમાં ફેલાયેલ છે ગ્રંથાલયમાં જાહેર વહીવટ, ગ્રામ વિકાસ, લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, હ્યુમીનીટીયુ અને સોશ્યલ સાયન્સ વગેરે વિવિધ વિષયોથી શિક્ષણ તથા ટ્રૈનિંગ લાગતી જરૂરીયાત પૂરી કરવા માટે મિડીયા તથા મેડીયા રેસોર્સ દ્વારા સતત સ્ત્રોત આપવા પ્રયત્નશીલ હોય છે આ ગ્રંથાલયમાં લગભગ ૪૨૮૭૭ પુસ્તકો, ૮૦,૦૦૦ જેટલા સરકારી પ્રકાશનો તથા ટેક્ષબુક્સ ઉપરાંત ૧૦૯ જેટલા મેગેઝીન, જર્નલ તથા ૧૬ જેટલા વર્તમાન પત્રોનો સંગ્રહ છે સ્પીપાના લાયબ્રેરી કોમ્યુટરઈઝડ છે તથા તેનો ડેટાબેઝ Soul-2 સોફ્ટેર દ્વારા કરવામાં આવે છે. આઈ.એ.એસ. સ્ટડી સેન્ટરના વિદ્યાર્થીઓ માટે અલાયદો વિભાગ રાખવામાં આવેલ છે જેમાં તેમની જરૂરિયાતોને વિશેષ પ્રધાન્ય આપવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત સેજ સાઉથ એશિયા દ્વારા હ્યુમીનીટીઝ તથા સોશ્યલ ને લગતા વિષયો પર ગ્રંથાલયમાં ઈ-જર્નલ પણ સબસ્ક્રાઈબ કરવામાં આવેલ છે.

ઉદ્દેશ

સ્પીપાનો મુખ્ય હેતુ રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓને રોજબરોજ કામગીરી અંગેની ખાતાકીય તાલીમ આપવાની છે જેમાં નીચે મુજબની તાલીમ આપવામાં આવે છે.

 • સરકારી કર્મચારીઓને ખાતાકીય તાલીમ
 • રાજ્યત્રિત અધિકારીઓશ્રીઓ જેવા કે, આઈ.એ.એસ., જી.એ.એસ. તથા જી.ઓ. વગેરેને ફાઉન્ડેશન તાલીમ
 • સરકારના સ્પેશીયલાઈઝ ટૂંકા ગાળાના વહીવટી તાલીમ કાર્યક્રમો (એક્ઝીક્યુટીવ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ)
 • વહીવટી વિકાસ માટે સંશોધન કાર્ય
 • યુ.પી.એસ.સી. પરીક્ષા ને લગતી તથા સી.જી.આર.એસ.ને તાલીમ

હેતુ

ગ્રંથાલયનો મુખ્ય હેતુ સંસ્થાની વહીવટી પ્રવૃત્તિઓમાં જે તે વિષયને લગતુ જ્ઞાન પ્રદાન કરવા માટે ટેકનોલોજી દ્વારા તેમની જરૂરિયાતને અનુલક્ષીને અદ્યતન માહિતી પૂરી પાડવાની છે.

હેતુ

Who can be the member ?

 • રાજ્ય સરકાર તથા કેન્દ્ર સરકારના રાજ્યત્રિત અધિકારીશ્રીઓ સ્પીપાના ગ્રંથાલયનો સભ્યપદ મેળવી શકે છે.
 • સ્પીપાના આઈ.એ.એસ. સ્ટડી સેન્ટર તથા સી.જી.આર.એસ.ના વિધ્યાર્થીઓ .
 • સભ્યપદ ફોર્મ

ગ્રંથાલયસભ્યપદ ફી :

 • જનરલ મેમ્બર ૫૦૦/- (બે વર્ષ માટે)
 • આઈ.એ.એસ. સ્ટડી સેન્ટરના વિદ્યાર્થીઓ (રૂ. ૨૨૦૦/- ડીપોઝીટ ૧ વર્ષ માટે)
 • સી.જી.આર.એસ.ના વિદ્યાર્થીઓ માટે (રૂ. ૨૦૦૦/- ડીપોઝીટ (ચાર માસ માટે)

સોમ થી શનિવાર સવારે ૯-૩૦ થી સાંજે ૫-૧૦
બીજો અને ચોથો શનિવાર તથા જાહેર રજાના દિવસે ગ્રંથાલય બંધ રહે છે.
પુસ્તકોનો આપ-લે સમય સવારે ૧૦-૦૦ થી સાંજે ૫-૦૦

Sr. No. Details Total Number
1 Total number of books 42,877
2 Govt. publications, text books and others 80,000
3 Print Journals and magazines subscribed 107
4 Newspapers (English, Hindi & Gujarati) 16
5 E-journals (Sage publications) 40
6 CD 66
7 Audio cassettes 60
Sr. No. Title Download
1 Journals subscribed for the year 2013-14 Download Download File
[English | 205 kb]
2 Magazines subscribed for the year 2013-14 Download Download File
[English | 329 kb]
Sr. No. Name of Newspaper Language
  English  
1 Business Statndard English
2 DNA English
3 Economics Times English
4 Hindu English
5 Hindustan Times English
6 Indian Express English
7 Mirror English
8 Statesman English
9 Telegraph English
10 Times of India English
11 Times of India(Mumbai) English
  Gujarati  
12 Divya Bhaskar Gujarati
13 Gujarat Samachar Gujarati
14 Sandesh Gujarati
  Hindi  
15 Hindustan Hindi
16 Navbharat Times Hindi
 • Reading facility
 • Lending of government publications to pre-service and in-service trainees of Gujarat government and foundational courses for IAS and GAS probationers
 • Lending of books/text books to library members
 • Display of new arrivals list
 • Reprographic services – Open only for library members @ Rs 1.00/page
 • Inter-library loan
 • Access to web resources through internet
 • Access to electronic database (Sage South Asia Collection on Humanities and Social Sciences)
 • http://online.sagepub.com (username and password may be obtained from the librarian)
 • Publication and distribution of newsletters 'Gyandeep' and 'Nirnay'

Library Rules & Regulations

 1. Library membership can be obtained upon filling up the membership form and depositing the requisite membership fees.
 2. Reference books, periodicals and magazines are for reference within library premises only. Such material will not be issued to any members.
 3. New books procured by the library shall be made available for issue only after they have been processed by the library.
 4. All books borrowed from the library must be returned within the period as stipulated by the library. The library authorities may however recall any book before due date.
 5. Library will generally send reminders for overdue books from time to time by email, letter to the members, or display the names of defaulters on the notice boards. However, non-receipt of such reminders shall not be accepted as valid reason for delay in return of books.
 6. Failure to return books in time will attract overdue charges (fine) as stipulated by the library. Borrowing privileges of the members having books overdue for more than 30 days shall be suspended until return of books or payment as decided by the library authorities.
 7. If the books are not returned within 60 days of issue, market price of the book will be charged from the borrower.
 8. Books can be renewed up to twice unless it is needed by another member of the library.
 9. Any member can issue books from Study Centre collection; however, priority shall be given to study centre students' needs.
 10. In case of loss of books borrowed from the library, the borrower will have to either replace the book or pay the price of the book as decided by the Director General of the institute.
 11. Members are required to keep the borrowed books in good physical condition and not to mark or damage the books. Members should carefully check the books for any deficiency before borrowing and report the same to the staff on duty. Members are liable to compensate the library for causing damage to the books, in the same way as lost books.
 12. Ruling officers should clearly mention their official and personal address, telephone No. and email ID in the registration form and they should inform the library 15 days before their transfer or retirement.
 13. Members should immediately inform to the library any change in their official or residential address, telephone or email ID.
 14. During foundation course training/examination or for examination for a promotion, govt. publications shall not be included in general privileges.
 • Journal "NIRNAY" published biannually consists of articles from academicians, practitioners and other experts in their fields on a specific theme selected for each issue
  Subscription rate : Rs 100/- (Yearly)
 • Newsletter "GYANDEEP" published bimonthly
 • Members of Editorial Board
Sr.NoNameDetails
1Shri V.R.S. Cowlagi, IAS (Retd)Former Vigilance Commissioner, Gujarat State
2Shri Pankaj Kumar, IASPrincipal Secretary ARTD, Director General, SPIPA,
Ahmedabad
3Shri Sanjay Prasad, IASPrincipal Secretary to Government
Social Justice & Empowerment Department, Sachivalaya,
Gandhinagar
4Smt. Anita Karwal, IASChief Electoral Officer, GAD,
Gandhinagar
5Shri Bhagyesh Jha, IASSecretary, Youth & Cultural Deptt.,
Gandhinagar
6Smt D. Thara, IASChief Executive Officer,
Ahmedabad Urban Development Authority,
Ahmedabad
7Smt. Mamta Varma, IASSpecial Commissioner Of Commercial Tax,
Ahmedabad
8Shri Manish Bhardwaj, IASMunicipal Commissioner,
Baroda
9Prof. Biju VerkeyIndian Institute of Management,
Ahmedabad

Explore Spipa Library

 
 
 
spipa